2023 aasta kevadel alustatakse etapiti kolmele kõrvuti asetsevale kinnistule Järvepõllu 7 ja 9 ning Järvesalu 5 ehitama ühtset kvartalit moodustavaid kahekorruselised korterelamuid.  Kolme korterelamut ühendab ühtne, ilma piirdeaedadeta ja haljastatud välisruum. Kortermajad on kavandatud nn galeriimajadena. Majade keskosad (kuhu korteriuksed avanevad) on avatud välisõhule. Majade keskosi ühendab kaarjas, laienev ja kitsenev jalakäiguala.

Kortermajade arhitektuurne välislahendus järgib Järvesalu elurajooni tumeda-heleda materjali ja horisontaalide rõhutamise praktikat.

Esimese korruse osas on hele krohvkate, teine korrus kaetakse tumedatooniliste fassaadiplaatidega. Sarnaselt Järvesalu arenduse eramutega on rõdud kujundatud konsoolsena ja konsoolsete varikatustega.

Järvepõllu 7 kahekorruseline 10-korteriga kortermaja on kavandatud suuremate 3-4-toaliste, eramulaadset ruumi pakkuvate korteritega, mis on  suuremate rõdude ja terrassidega. Maja on U-kujulise ülesehitusega, 4-toalised korterid on maja nurkades ja läänekülge jäävad 3-toalised korterid.

Maja valmib 2024 suvel ja tule tutvu vabade korteritega!

Järvepõllu 9 ja Järvesalu 5 kahekorruselised 8-korteriga kortermajad on kavandatud suuremate 4-toaliste, eramulaadset ruumi pakkuvate korteritega, mis on ka suuremate rõdude ja terrassidega. Kruntide kuju ja orientatsiooni arvestavalt on majad kujundatud T-kujulistena, kus sissepääsud on maja keskelt. Korteriplokid sirutuvad lõunakaarde (4 korterit), itta (2) ja läände (2).

Järvepõllu 9 ehitusega on plaanitud alustada 2025 aasta kevadel ning maja valmib 2026 alguses.

Järvepõllu 5 maja ehitusega alustatkse 2025 aasta sügisel ja maja valmib 2026 aasta suvel.

Ehitus algab kevad 2025!

Registreeri huvi ja ole esimeste seas, kes galeriimajade kohta lisainfot saab!